Archive for October, 2010

Brighton Beamers Cricket Club – 2010 Season – Statistical Highlights

Monday, October 11th, 2010

Billy’s fine work…

Match Draw/Results
All matches, All Grades, Brighton Beamer
Team1 Team2 Date Season Ground Winner
T&WCC 226-3 Brighton Beamers 205-6 26-Sept-2010 2010 TWRG Match Drawn
Angmering 133/10 Brighton Beamers 134/6 19-Sept-2010 2010 Angmering Brighton Beamers Win by 4 wkts
Brighton Beamers 197/5 Watersfield 86/6 12-Sept-2010 2010 Watersfield Match Drawn
Hove Unicorns 212/3 Brighton Beamers 155/9 05-Sept-2010 2010 Preston Park Match Drawn
Seaford Seagulls 188/8 Brighton Beamers 156/9 08-Aug-2010 2010 Newlands Match Drawn
Crawley Down 202/9 Brighton Beamers 195/10 01-August 2010 2010 Crawley Down Crawley Win by7 Runs
Southwick 171/10 Brighton Beamers 115/6 25-July 2010 2010 East Brighton Match Drawn
Ditchling 247/5 Brighton Beamers 174/6 18-Jul-2010 2010 Ditchlin Match Drawn
Lewes St Michaels 197/5 Brighton Beamers 112/10 11-Jul-2010 2010 Lewes Lewes St Michaels Win by 85 runs
Palmers 62/10 Brighton Beamers 63/3 04-Jul-2010 2010 Hove Rec Brighton Beamers Win by 7 wkts
Brighton Beamers 99/5 Preston Park 95/5 27-Jun-2010 2010 Preston Brighton Beamers Win by 5 wkts
Portslade 184/4 Brighton Beamers 182/9 20-Jun-2010 2010 Benfield Portslade Win by 6 wkts
Brighton Beamers 132/7 Ansty 129/9 13-Jun-2010 2010 Preston Brighton Beamers Win by 3 wkts
Burgess Hill 150/10 Brighton Beamers 199/8 06-Jun-2010 2010 Burgess Brighton Beamers Win by 49 runs
Jevington 121/9 Brighton Beamers 134/9 23-May-2010 2010 Jevingto Match Drawn
Brighton Beamers 251/7 Chigwell 191/6 09-May-2010 2010 Patcham Match Drawn
Brighton Beamers 196/9 Angmering 52/10 25-Apr-2010 2010 Preston Brighton Beamers Win by 144 runs
Top Run Aggregates
All matches, All Grades, Brighton Beamer, 25-Apr-2010 to 26-Sept-2010
# Name Club Season Mts Inn NO 50s 100s HS Avg Runs
1 Hewie,B BB 2010 17 16 3 2 1 106* 33.23 432
2 Rigby,B BB 2010 14 13 2 1 100 28.85 375
3 Rigby,R BB 2010 14 13 2 3 79 30.46 335
4 Maf,M BB 2010 9 9 59 22.22 200
5 Rigby,F BB 2010 13 13 3 1 51* 19.3 193
6 Lowe,M BB 2010 13 12 2 28 12.8 128
7 Cave,J BB 2010 5 5 3 39* 63.5 127
8 Nicholls,R BB 2010 4 4 2 1 54* 51.5 103
9 Sanjeev BB 2010 9 9 16 6.78 61
10 Bailey,P BB 2010 6 6 43 10 60
11 Chafey,N BB 2010 2 2 30 24.5 49
Riches,J BB 2010 8 8 22 6.13 49
13 Siddens,R BB 2010 7 4 2 33 23.5 47
14 Smith,S BB 2010 4 3 23 15.33 46
15 Williams,A BB 2010 6 5 32 9 45
16 Brett,S BB 2010 1 1 1 32* 32
17 Cordoroy,I BB 2010 7 5 3 10* 12.5 25
18 Tongue,R BB 2010 2 2 13* 19 19
19 Young,G BB 2010 1 1 18 18 18
20 Mussett,R BB 2010 2 1 16 16 16
21 Nixon,R BB 2010 6 6 8 2.17 13
22 Mountford,J BB 2010 2 2 8 5.5 11
23 Kumi,A BB 2010 3 2 1 5 7 7
24 Jonners BB 2010 8 3 2 6 6 6
25 Eaton,A BB 2010 16 7 4 1 0.33 1
26 Renshaw,M BB 2010 6 1 0 0 0
Top Wicket Takers
All matches, All Grades, Brighton Beamer, 25-Apr-2010 to 26-Sept-2010
# Name Club Season Mts Overs Maids Runs BBowl Econ Avg Wkts
1 Eaton,A BB 2010 16 69.3 9 404 4-16 5.81 17.57 23
2 Lowe,M BB 2010 13 94 19 290 5-18 3.09 14.5 20
3 Hewie,B BB 2010 17 114.4 20 443 4-25 3.98 23.32 19
4 Rigby,R BB 2010 14 44 4 239 2-23 5.43 29.88 8
5 Williams,A BB 2010 6 27 1 135 3-19 5 22.5 6
Cave,J BB 2010 5 32 6 141 3-28 4.41 23.5 6
Cordoroy,I BB 2010 7 40 4 183 2-25 4.58 30.5 6
8 Smith,S BB 2010 4 23 4 85 2-28 3.7 17 5
Renshaw,M BB 2010 6 37 11 123 2-20 3.32 24.6 5
Kumi,A BB 2010 3 13.4 1 44 4-21 3.22 8.8 5
11 Mussett,R BB 2010 2 18 3 74 3-16 4.11 23.25 4
Mountford,J BB 2010 2 15 2 50 2-24 3.33 12.5 4
13 Siddens,R BB 2010 7 36 5 119 2-1 3.31 39.67 3
14 Bailey,P BB 2010 6 4 2 13 1-3 3.25 6.5 2
15 Chafey,N BB 2010 2 4 22 1-22 5.5 22 1
Tongue,R BB 2010 2 13 3 49 1-23 3.71 49 1
17 Nicholls,R BB 2010 4 14 3 80 0-3 5.71 0
Nixon,R BB 2010 6 2 5 0-5 2.5 0
Sanjiv BB 2010 9 2 15 0-15 7.5 0
Rigby,F BB 2010 13 2 1 13 0-0 6.5 0
Maf BB 2010 12 1 12 0-12 12 0
Top Catches
All matches, All Grades, Brighton Beamer, 25-Apr-2010 to 26-Sept-2010
# Name Club Mts Catches
1 Hewie,B BB 17 6
Rigby,R BB 14 6
3 Rigby,B BB 14 5
Eaton,A BB 16 5
5 Lowe,M BB 13 4
Sanjeev BB 9 3
Riches,J BB 8 3
Jonners BB 8 3
9 Williams,A BB 6 2
Cave,J BB 5 2
Bailey,P BB 6 2
Kumi,A BB 3 2
Rigby,F BB 13 2
14 Smith,S BB 4 1
Nixon,R BB 6 1
Cordoroy,I BB 7 1
Maf,M BB 9 1
Young,G BB 1 1
Renshaw,M BB 6 1
Mountford,J BB 2 1
Tongue,R BB 2 1
Top Wicket Keeping
All matches, All Grades, Brighton Beamer, 25-Apr-2010 to 26-Sept-2010
# Name Club Mts Byes Catch Stump Total
1 Rigby,B BB 4 28 3 4 7
2 Jonners BB 8 47 3 3
3 Bailey,P BB 5 2 2 2